Menu

Om Konstnärscentrum

Konstnärscentrums organisation

Konstnärscentrum består av fem regioner KC nord, KC väst, KC mitt, KC öst och KC syd. Där görs det huvudsakliga arbetet i vår uppdragsförmedlande verksamhet.

Konstnärscentrum har också en huvudstyrelse bestående av en representant från varje region. Till huvudstyrelsens uppgifter hör att företräda Konstnärscentrum i nationella ärenden.

 

Konstnärscentrums uppdrag

Konstnärscentrums ändamål är att stödja konstnärer i deras yrkesaktiva roll genom förmedling av arbetsskapande uppdrag. Medlemmar bistås med råd, hjälp och kompetensutveckling.

Konstnärscentrum verkar för korta avstånden mellan beställare och konstnärer och att hitta nya miljöer och sammanhang för konst i offentliga och privata miljöer.

Till Konstnärscentrum kan myndigheter, organisationer och företag vända sig för att få rådgivning och stöd i den praktiska processen att genomföra konstnärliga gestaltningar – från idé och inspiration till fullbordat verk.

Alla konstnärscentra i Sverige på en karta


KC huvudstyrelse ℅ Staffan G-son Lind, Gässemåla skola,   36296 Ryd  +46 (0)70 - 53 80 672