Menu

KC i möte med riksdagspolitiker

Konstnärscentrums huvudstyrelse har haft möte med Miljöpartiets talesperson i kulturfrågor i Riksdagen, Niclas Malmberg, och den politiske sekreteraren Malin Aas.

På mötet diskuterades KCs verksamhet med förmedling av gestaltningsuppdrag, Skapande skola och angelägna regionala projekt. Vi redogjorde för KCs kapacitet, men också för de problem som ständig underfinansiering leder till. Vi påpekade även att Kulturrådet upprepade gånger har ansett det vara angeläget att särskilt satsa på centrumbildningarna, men att politikerna ännu aldrig har gjort några sådana satsningar. Intresset för vår verksamhet var stor, och vår dialog har fortsatt per mail.

Vi ser fram emot fortsatt dialog i frågor kring utvecklandet av den infrastruktur som konstnärers uppdrag och arbetsmarknad utgör.


KC huvudstyrelse ℅ Söberg, Ringvägen 6   645 51 Strängnäs  +46 (0)152 - 106 54